Eltros | Kasztanowa 9, 05-402 Otwock, mazowieckie | Tel: 502 337 952
ELTROS
  • Tel: 502 337 952
  • Fax: 22 719 88 83
FACHOWA ELEKTRYKA
KONTROLA I POMIARY
Wykonujemy:
  • pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń
  • pomiary rezystancji kabli i przewodów
  • pomiary rezystancji uziemień
  • pomiary impedancji pętli zwarcia
  • pomiary instalacji odgromowych
  • badania wyłączników różnicowoprądowych
  • pomiary natężenia oświetlenia
  • przeglądy pięcioletnie instalacji elektrycznych